Otázka a odpověď

Rkeg > Výrobcům > Otázka a odpověď

Jak vám může Rkeg pomoci zvýšit zisk?

Rkeg zvyšuje ziskovost výroby díky nižší ceně, nižším nákladům na dopravu a manipulaci a díky možnosti jednorázového použití. Je zde příležitost zvýšit export a rozšířit prodejní trhy.

Jaká je pravděpodobnost výbuchu nádoby Rkeg?

Pokud se dodrží návod k použití při plnění, přepravě a provozu, je Rkeg absolutně bezpečný.

Dodržujte základní zásady:

  • Rkeg smí vždy být pouze ve svislé poloze.
  • Vyvarujte se kontaktu s ostrými předměty.
  • Plnění s tlakem CO2 vyšším než 3 bary je zakázáno.
  • Vždy s ním zacházejte opatrně podle pokynů.

Jaká je trvanlivost produktu v nádobě Rkeg?

Trvanlivost je ovlivněna sterilitou produktu, procesem vaření a plnění a sterilitou nádoby. Podmínky skladování nádoby Rkeg jsou také velmi důležité. Rkeg musí být v krabici ve všech fázích použití.

Rkeg se dodává zcela sterilní a může poskytnout dobu použitelnosti stejnou nebo delší než jakékoli kovové nádoby. A materiál, ze kterého je vyroben, brání pronikání UV záření.

Doporučená trvanlivost produktu v nádobě Rkeg je stanovena výrobcem nápoje.

Potřebuje Rkeg další dezinfekci?

Vyfukovací nádoby Rkeg jsou zcela sterilní a hermeticky naplněné hygienickým vzduchem. Proto nevyžadují další sanitaci a čištění chemikáliemi na speciálním zařízení.

Budu moci naplnit Rkeg na mé stávající plnicí lince?

Ano, můžete, protože Rkeg je díky adaptéru kompatibilní se všemi standardními poloautomatickými a automatickými linkami na ocelové sudy. Nepotřebuje speciální plnicí linku.

Je Rkeg recyklovatelný?

Ano, materiály, ze kterých je Rkeg vyroben, a jeho armatury jsou zcela recyklovatelné a při správné likvidaci nepoškozují životní prostředí.

Máte ještě další otázky?
Napište nám rkeg.europe@rkeg.one